Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme ve Tanılama Süreci

Öğrenme Güçlüğü Değerlendirme ve Tanılama Süreci

Çocuğunuzun öğrenme güçlüğü olup olmadığını belirlemenin ilk basamağı değerlendirme sürecidir. Öğrenme güçlüğünü değerlendirme süreci genellikle bir çocuğun akademik veya okuldaki davranışlarıyla ilgili sorunları olduğunda başlar.

Tipik olarak, bir çocuk okumada, yazmada matematik becerilerinde, konuşulan dili anlamada veya kendini ifade etmeyi öğrenmede sorun yaşadığında, öğrenme yetersizliği bunun olası bir nedeni olabilir. Çoğu durumda bir çocuğun özel eğitim ile ilk kez karşılaşması, çocuk ilerlemediği ve öğrenme güçlüğünden şüphelenildiği zaman meydana gelir. Genellikle ebeveynler, öğrenme yetersizliğinin erken belirtilerini fark eder ve yardım için öğretmen, uzman ve benzeri kişilere başvururlar.

 

Okullarda Bu Süreç Nasıl İşliyor?

Okulların bir çocuğu değerlendirmeden önce bir müdahale sistemi uygulamaktadırlar. Bu işleme müdahaleye tepki denir. Başlangıçta, öğretmenler, ebeveyn ile görüşebilir ve öğrenme güçlüğü testini uygulamadan önce müdahalelerde bulunabilir. Aslında, çocuklar için test veya eğitim programı planlaması ile ilgili tüm kararlar, bazen Bireysel Eğitim Programı (BEP) kapsamında gerçekleşir.

Ebeveyn ve eğitimciler bir öğrenme güçlüğünden şüpheleniyorlarsa değerlendirme işlemine başlarlar. Öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelenilen çocuklar için değerlendirme gereklidir, çünkü özel eğitime uygunluğu belirlemek için güçlüğün tanılanması gerekir. Ek olarak, öğrenme güçlüğü değerlendirmesi, çocuğun çektiği güçlük hakkında önemli bilgiler sağlar ve eğer çocuk özel eğitim programına hak kazanırsa, test çocuk için BEP geliştirilmesinde özel veriler sağlar.

Değerlendirmeden Sonraki Süreç Nasıldır?

Öğrenme güçlüğü değerlendirmesi, öğrencinin öğrenme güçlüğünü tanılamayı ve bu güçlük ile ilgili tüm alanlarda bilgi toplamayı amaçlayan bir işlemdir.

Çocuğun güçlük alanına ve kendine özgü sorunlara bağlı olarak, öğrenme güçlüğü değerlendirmesi, eğitim kayıtlarının, çocuk gözlemlerinin, öğrenci çalışmasının gözden geçirilmesini veya tıbbi, görme ve işitme testlerinin gözden geçirilmesini içerebilir. Okul yetkilileri ayrıca çocuğun gelişimsel düzeyini ve sosyal yeterliliğini ölçebilir ve çocuğun ince ve kaba motor becerilerini değerlendirebilir. Değerlendirilecek diğer alanlar arasında davranış, konuşma ve dil gelişimi sayılabilir.

Öğrenme Güçlüğü Tanısı İçin Kimler Değerlendirme Yapar?

Değerlendirme, BEP ekibinin ihtiyaç duyduğu çeşitli profesyoneller tarafından uygulanabilir. Bu uzmanlar öğretmenleri, özel eğitim öğretmenlerini, eğitimsel tanılama uzmanlarını, okul psikologlarını, dil-konuşma terapistlerini, doktorları, ergoterapistleri, fizyoterapistleri ve psikolojik danışmanları içerir.

Birçok durumda, değerlendirenler, ekip tarafından paylaşılan bulguların yazılı raporlarını yayınlar. Bazı okullar, her uygulayıcıdan gelen bireysel raporlardan ziyade tek bir entegre raporda test sonuçları sağlar. Değerlendirenlerin sonuçları ekip üyeleriyle paylaşmak ve soru sormak için BEP ekip toplantılarına katılmaları yararlı olacaktır. Her zaman olduğu gibi, ana girdi ve katılım, BEP ekibinin karar alma sürecinde çok önemlidir.

Eğitsel Kararları Vermek İçin Değerlendirme Sonuçlarını Kullanma

BEP ekibi üyeleri değerlendirme sonuçlarındaki bilgileri gözden geçirir ve bulguları, öğrencinin puanlarının ve diğer test sonuçlarının, devlet tarafından oluşturulan bir öğrenme güçlüğü programı için uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kullanır.

Çocuk programa uygun olursa tanılama yapılır, bir BEP geliştirilir ve hangi özel tasarlanmış görevlerin çocuk için gerekli olduğu belirlenir. Eğer çocuk programa uygun değilse, hangi farklı programlarla desteklenebileceği ve öğretim müdahalelerinin uygulanabileceği belirlenir.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/testing-for-learning-disabilities-2161888

Özel eğitim uzmanlarımızdan destek ve randevu almak için: 0216 456 42 42 – 0533 165 60 94