Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı

 • Uzm. Psk. Müge Ertürk Berber
 • 06/11/2023 20:00
 • 8s 0dk
 • UYGULAYICI SERTİFİKASI
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı 06/11/2023 20.00-00.00240dk
2Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı 07/11/2023 20.00-00.00240dk

Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı

Eğitimi Verilecek Testler:

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): Anne veya baba ile görüşme yoluyla uygulanan gelişimsel değerlendirme testidir. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişim düzeylerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca DİL-BİLİŞSEL, İNCE MOTOR, KABA MOTOR ve SOSYAL BECERİ ÖZBAKIM olmak 4 farklı gelişim alanında inceleme yapmamıza imkan vermektedir. Kayıt formu temelli olan AGTE testinde toplam 154 madde yer almaktadır. Her madde testör tarafından olduğu gibi okunarak anne babadan çocuğun ifadede yer alan beceriye sahip olup olmadığını söylemesi istenir. Her maddenin puanlaması 0 veya 1 puan verilerek yapılır.

 Ankara Gelişim Tarama Envanteri özel eğitim ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından sıklıkla uygulanan bir testtir. Gerek sağlıklı çocuklara nöro-gelişimsel bozukluk tanısı koymak amacıyla gerekse hali hazırda tanı almış çocukların özel eğitimine veya psikoterapisine başlamadan evvel çocuk hakkında ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla uygulanmaktadır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi: Okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan, 2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir. Kolaydan zora doğru giden ve çocuktan şekilleri kopya etmesi istenilen dokuz figürden oluşmaktadır. Uygulama sonuçları; çocukta görsel algı, ayrımlaştırma, bütünleştirme ve ince motor becerilerinde sorun olup olmadığına ışık tutar.

Peabody Resim-Kelime Tanıma Testi: Alıcı dil gelişiminin düzeyini tespit etmek amacıyla uygulanan gelişimsel değerlendirme testidir. 2 – 12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Test materyali, örnek maddeler dahil olmak üzere 103 karttan meydana gelmektedir. Her kartta 4 farklı resim yer almaktadır. Testör, çocuktan söylediği kelimeyi anlatan resmi bulup göstermesini istemektedir. Testin puanlaması 0 ve 1 şeklinde yapılmaktadır. Her doğru cevap 1 puan iken her yanlış cevap ise o puandır.

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, özel eğitim ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından sıklıkla uygulanan bir testtir. Sağlıklı ve sağlıksız çocuklara uygulanabilir. Gerek sağlıklı çocuklara alıcı dil gelişim sorunu ile alakalı bozuklukların tanısını (Gecikmiş konuşma bozukluğu, dil bozuklukları, konuşma bozuklukları gibi) koymak amacıyla dar kelime haznesi, aşırı anksiyete gibi durumlarda da ayırıcı tanı amacıyla bu test kullanılmaktadır. Halihazırda Özgül Öğrenme Güçlüğü, Otizm Spektrum Bozukluğu, Zeka geriliği veya düşüklüğü gibi nörogelişimsel bozukluk tanısı olan çocuklara özel eğitim vermeden veya terapiye almadan önce çocuk hakkında ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla da kullanılabilmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 yaş 6 ay ile 5 yaş 11 aylık anaokulu çocuklarının birinci sınıfa başlamaya hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan gelişimsel değerlendirme testidir. Kağıt – kalem testi olup grup uygulamalarına uygundur. Test materyali uygulama formundan meydana gelmektedir. 6 farklı alt alan üzerinden değerlendirme yapmamıza imkan veren bu testte toplam 100 test maddesi yer almaktadır. Testör, çocuktan işittiği yönergeye uygun işaretleme yapmasını istemektedir. Her test maddesi 0 veya 1 puan şeklinde puanlanmaktadır.

Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi, özel eğitim ve ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlar tarafından sıklıkla uygulanan bir testtir. Sağlıklı ve sağlıksız çocuklara uygulanabilir. Gerek sağlıklı çocukların birinci sınıfa başlamaya hazır olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla uygulanabileceği gibi anaokulu döneminde gelişimsel sorunlar yaşayan çocuklar ile otistik veya disleksi belirtileri gösterdiği düşünülen çocuklara da uygulanabilir.

TİMİ Çoklu Zekâ ve İlgi Alanları Belirleme Testi:5-6 yaş arası çocuklara uygulanan, çocuğun çoklu zekâ alanlarına dair bilgi veren, aynı zamanda genel ilgi ve yeteneklerine belirlememizi sağlayan bir testtir. Resimli kartlardan oluşur. Uygulaması pratik bir testtir.

Test bir zekâ testi değildir, çocuğun ilgi alanlarına dair bilgi verir ve bunu da çoklu zekâ alanlarına göre bize yansıtır.

Çoklu zekâ kuramına göre, her insanın kolay bir öğrenme yolunun bulunduğuna öğrenmede zorlandığı pek çok şeyin öğretilebilir olduğunu söyler. Eğitimde önemli olan çocuğun öğrendiği farklı stilleri keşfetmek ve doğru yönlendirmektir.

GARDNER’ ın Tanımladığı Zekâ Türleri:

 • Sözel – Dilsel Zekâ
 • Mantıksal – Matematiksel Zekâ
 • Görsel – Mekânsal Zekâ
 • Bedensel – Kinestetik Zekâ
 • Kişisel – İçsel Zekâ
 • Kişilerarası – Sosyal Zekâ
 • Müziksel – Ritmik Zekâ

Görüşme Teknikleri: Birey ile çalışırken onu gözlemlemek ve doğru bilgiler almak için detaylı tanımak gerekir. Test eğitimleri öncesinde iyi bir görüşme yapmak gerekir. Bunun için, bireyi tanıma tekniklerinin kullanımı önemlidir.

Bu eğitimin içeriğinde; iyi bir gözlem nasıl yapılır ve neden önemlidir? Yapılacak test öncesinde ailesinden çocuk ile ilgili detaylı bilgi almak gerekir ve bunun için önemli teknikler nelerdir ve nasıl yapılır.

 • Görüşme becerileri nedir ve nasıl kullanılır?
 • Çocuklarla başlangıç görüşmesi nasıl yapılır?
 • Ailelerle ön görüşme nasıl yapılır?
 • Anamnez nasıl alınır?

Rapor Yazma: Yapılan testlerin sonucunda aileye ya da ilgili makama iletmek üzere hazırlanır. Raporda olması gereken özelikler nelerdir ve doğru bir rapor nasıl yazılır bunun teknikleri nelerdir, bunlarla ilgili tekniklerin öğretildiği bir eğitimdir.

Açıklamalar:

 1. Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı; Anlatım, Rol-Playing Çalışmalarıyla Uygulama, Puanlama, Yorumlama, Raporlanma şeklinde yapılacaktır.
 2. Bu eğitimde katılımcılara 1 ay boyunca sınırsız süreli süpervizyon sağlanacaktır.
 3. Eğitim sonunda hedef, katılımcıların hepsinin hangi vakada hangi testi uygulayacağına karar verebilmesi; Testleri Uygulayabilmesi, Puanlayabilmesi, Yorumlayabilmesi ve Test Raporu yazabilmesi olup TAM ÖĞRENME’ dir.
 4. Belge: Bu eğitime katılıp her bir testi 1 vakaya uyguladıktan sonra rapor hazırlayıp süpervizyonda başarılı olanlara DİLGEM onaylı SERTİFİKA verilecektir.
 5. Test materyalleri PDF olarak katılımcılarla ÜCRETSİZ olarak paylaşılacaktır.

 

Uzm. Psk. Müge Ertürk Berber

Kısa Özgeçmiş

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Klinik psikoloji yüksek lisansını ise yine aynı üniversitede tamamladı.

Lisans eğitimine devam ederken, çeşitli ana okullarında, Erenköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi ve GATA’da uzun dönemli stajlar yapıp mesleki deneyimini artırdı.

Mesleğe, özel eğitim alanında başlayarak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, down sendromu ve otizm üzerine çalışıp daha sonra özel bir kolej bünyesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde çalışmalarına devam etti. Çocuk ve ergenlere uygulanan test eğitimlerini aldı ve bu güne kadar binlerce kişiye test eğitimi verdi. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Dr. Nevin Dölek‘ ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi, Dr. Byron ve Caron Nortan’dan Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimleri aldı.

Bağımlılık Düzey 1 eğitimi aldı. Çalıştığı alanlar: Kaygı, depresyon, uyum problemleri, bağımlılık, davranış sorunları, alt ıslatma, parmak emme, ayrılık kaygısı, sınav kaygısı, akran iletişim sorunları, öğrenme sorunları, dikkat ve hiperaktivite, okul reddi, korkular gibi genellikle çocuk ve ergen alanında görülen sorunlardır.

2008 yılından bugüne çeşitli alanlarda mesleki gelişimime katkı sağlayacak birçok alanda seminer ve eğitimlere katıldı. Ayrıca mesleki gelişiminde aile danışmanlığı ve P4C eğitimleri ile İCF NLP Practioner eğitimleri bulunmakta olup bu alanlarda grup çalışmaları ve bireysel danışmanlık yapmaktadır.

 1. Çocuk Değerlendirme Testleri Sertifika Programı; Anlatım, Rol-Playing Çalışmalarıyla Uygulama, Puanlama, Yorumlama, Raporlanma şeklinde yapılacaktır.
 2. Bu eğitimde katılımcılara 1 ay boyunca sınırsız süreli süpervizyon sağlanacaktır.
 3. Eğitim sonunda hedef, katılımcıların hepsinin hangi vakada hangi testi uygulayacağına karar verebilmesi; Testleri Uygulayabilmesi, Puanlayabilmesi, Yorumlayabilmesi ve Test Raporu yazabilmesi olup TAM ÖĞRENME’ dir.
 4. Belge: Bu eğitime katılıp her bir testi 1 vakaya uyguladıktan sonra rapor hazırlayıp süpervizyonda başarılı olanlara DİLGEM onaylı  SERTİFİKA verilecektir.
 5. Test materyalleri PDF olarak katılımcılarla ÜCRETSİZ olarak paylaşılacaktır.

Program Akışı

TANIŞMA

 1. Eğitimin amacı
 2. Eğitimin içeriği
 3. Sertifikasyon
 4. Süper vizyon süreci hakkında bilgilendirme

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

 1. Ölçüm alanları
 2. Ölçüm alanlarının ayrıntılı incelenmesi
 3. Kimlere uygulanır
 4. Test materyallerinin tanıtımı
 5. Bakım verenin kavramının tanımının yapılması
 6. Envanterin yapısal özellikleri
 7. Yönerge
 8. Teste başlama kuralının tanımlanması
 9. Puanlama kriterleri
 10. Testi bırakma kuralının tanımlanması
 11. Puanların değerlendirilmesi
 12. Puanların işlenmesi
 13. Değerlendirme kriterleri
 14. ÖRNEK VAKA
 15. Rapor yazımının öğretilmesi

GESSELL GELİŞİMSEL FİGÜRLER TESTİ

 1. Kullanım amacı
 2. Kullanım popülasyonu
 3. Test materyallerinin tanıtımı
 4. Yönerge
 5. Puanlama sistemi
 6. Şekil normlarının detaylı incelenmesi
 7. Şekil hatalarının detaylı incelenmesi
 8. Şekil – Gelişim normları
 9. ÖRNEK VAKA
 10. Her bir çizimin ayrı ayrı puanlanması
 11. Sonuçların değerlendirilmesi
 12. Test raporunun yazımı

PEABODY RESİM KELİME TANIMA TESTİ

 1. Kullanım amacı
 2. Kullanım popülasyonu
 3. Test materyallerinin tanıtımı
 4. Testin yapısının incelenmesi
 5. Başlangıç maddesi kuralı
 6. Taban kural
 7. Yönergelerin verilişi
 8. Örnek maddelerin uygulanışı
 9. Teste son verme (tavan) kural
 10. ÖRNEK VAKA
 11. Her bir test maddesinin puanlanması
 12. Toplam puanın değerlendirilmesi
 13. Norm tablosunun kullanımı
 14. Test raporunun yazımı

METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ

 1. Kullanım amacı
 2. Kullanım popülasyonu
 3. Testin yapısının incelenmesi
 4. Alt testler ve kapsamlarının anlatımı
 5. Alt testler ve tanınan süreler hakkında bilgilendirme
 6. Alt test I yönergesi
 7. Alt test II yönergesi
 8. Alt test III yönergesi
 9. Alt test IV yönergesi
 10. Alt test V yönergesi
 11. Alt test VI yönergesi
 12. Puanlama kriterlerinin anlatımı
 13. ÖRNEK VAKA
 14. Her bir test maddesinin puanlanması
 15. Toplam puanların değerlendirilmesi
 16. Test raporunun yazımı

TİMİ TESTİ

GÖRÜŞME TEKNİKLERİ TESTİ

RAPOR YAZMA

 

SORU CEVAP

KAPANIŞ

 

SKU-