Ergoterapi Alanında Mesleki Yeterlilikleri Arttırma Eğitim Programı

 • Dilgem Ergoterapi
 • 10/01/2023 20:00
 • 45s 0dk
 • tr
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

# Tarih İçerik Süre
1Çocukların Okupasyonel Gelişimi ve Okupasyonel Zaman Kullanımı 10.01.2023180dk
2Çocukların Okupasyonel Katılımını Arttırmada Ergoterapi 19.01.2023180dk
3Regülasyonun Nöroanatomik Komponentleri ve Duyu Bütünlemenin Nörofizyolojik Temelleri 24.01.2023180dk
4Duyusal entegrasyon modeliyle duyusal-motor becerilere bakış 10.02.2023180dk
5Duyu Bütünlüğünün Değerlendirilmesi 21.02.2023180dk
6Farklı Özür Gruplarında Duyu Bütünleme Tedavisi 07.03.2023180dk
7Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Ergoterapi 24.03.2023180dk
8Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çouklarda Ergoterapi 03.04.2023180dk
9Ergoterapist Bakış Açısıyla Serebral Paisi 13.04.2023180dk
10Serebral Palside Bilişsel Değerlendirme Ve Rehabilitasyon 17.04.2023180dk
11Ergoterapi Bakış Açısı ile Az Gören Çocuklar 28.04.2023180dk
12Ergoterapi Bakış Açısı ile Down Sendromlu Çocuklar 04.05.2023180dk
13Okul Temelli Ergoterapi Uygulamaları 08.05.2023180dk
14Ergoterapi Modelleri İle Danışan Değerlendirme 16.05.2023180dk
15Ergoterapi Modelleri İle Vaka Çözümlemesi 26.05.2023180dk

Çocukların Okupasyonel Gelişimi ve Okupasyonel Zaman Kullanımı

 • Çocukların okupasyonel gelişimini tanımlamak
 • Bebeklik ve çocukluk dönemindeki okupasyonel yetkinliklerini açıklamak
 • Okupasyonel yetkinlikte rol oynayan faktörler
 • Çocuklarda okupasyonel denge ve zamanın tanımlanması ve bunların günlük rutine yansımasının tartışılması
 • Okupasyonel dengeyi sağlamada ergoterapistin rolü

 

Çocukların Okupasyonel Katılımını Arttırmada Ergoterapi

 • Yapma, var olma ve oluşmanın çocuklar için önemi
 • Okupasyonel Katılımı etkinleştirmeye yönelik yaklaşımların açıklanması
 • ICF modeli ile aktivite ve katılım kısıtlılığının yetiyitimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
 • Kanıta dayalı ergoterapi uygulamaları

 

Regülasyonun Nöroanatomik Komponentleri ve Duyu Bütünlemenin Nörofizyolojik Temelleri

 • Duyusal regülasyonu sağlayan anatomik bölgeler ve görevleri
 • Duyusal uyarının hangi yollarla beyne götürüldüğü ve duyusal işlemlemenin nasıl olduğu
 • Nöral plastisitenin duyu bütünlemedeki önemi
 • Adaptif Davranış kavramı
 • Dunn’ın Duyu İşlemleme modeli ve modülasyon teorisi
 • Öğrenmeye temel oluşturan duyu-motor gelişimin seviyeleri

 

Duyusal entegrasyon modeliyle duyusal-motor becerilere bakış

 • Duyu Bütünleme sürecinin komponentleri
 • Ayres Duyusal Entegrasyon Modeli ve Duyu bütünleme sürecinin gelişimi
 • Duyuların günlük yaşam aktivitelerine etkisi ve duyu entegrasyonu disfonksiyonu
 • Duyu bütünleme bozukluğuna neden olabilecek etkenler

 

Farklı Özür Gruplarında Duyu Bütünleme Tedavisi

Gelişimsel Dispraksi, gelişimsel koordinasyon ve spesifik fonksiyon bozuklukları, serebral palsi ve otizm gibi farklı özür gruplarındaki duyusal bütünleme bozukluklarının tedavisi

Dilgem Ergoterapi

 • Katılımcılar, danışanlarının duyusal regülasyonunu sağlayan anatomik bölgeleri ve görevlerini öğrenecek; duyusal işlemlemenin nörofizyolojik temellerini benimseyecek. Bu beceri ergoterapistlere ideal bir terapi yolunu sağlayacak ve terapistler hangi duyuları ne şekilde terapi sırasında kullanacağını bilecek.
 • Duyusal entegrasyon modeliyle beyindeki duyusal işlemleme, organizasyon ve bütünleme sürecinin derinliklerini öğrenmek. Duyu bütünleme bozukluğuna neden olabilecek durumların çocukların günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisini anlamak.
 • Katılımcılar, okupasyonel gelişimin tanımını öğrenir ve çocukların okupasyonel gelişim sürecini açıklar. Günlük yaşam aktivitelerindeki denge ve harmoninin çocuklar için önemini benimser. Okupasyonel denge ile ilgili temel ve alana özgü kavramları doğru bir şekilde açıklar.
 • Katılımcılar, okupasyonel katılım kısıtlılığına neden olan faktörleri öğrenir ve ergoterapi bilimdeki müdahale stratejilerini kullanabilme becerisi sergiler.
 • Katılımcılar, bilimsel araştırma ve kanıtlar hakkında bilgi edinir.
 • Bu seminer katılımcılara duyusal entegrasyon disfonksiyonu için etkili klinik akıl yürütme ve müdahale seçeneklerine yönelik bilgiler verir.
 

SKU-