Hastanede Çocuk Gelişimci Olmak Panel ve Çalıştayı

  • DiLGEM
  • 08/01/2022 08:30
  • tr
  • Yüz Yüze Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

Çocuk gelişimciler hastanelerin; gelişim değerlendirme üniteleri, poliklinikleri, yatan hasta bölümleri, oyun odaları ile hastane kreşlerinde görev yapmaktadır. Çocuk gelişimcilerin hastane ortamında güvenli, nitelikli ve verimli sağlık hizmetlerini sunabilmesi, onların çalışma ortamları ve meslekleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu panel ve çalıştayda; çocuk gelişim uzmanlarının hastanede üstlendikleri rol ve görevler derinlemesine irdelenecektir.

Panel ve çalıştay yüz yüze olarak İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Kongre Merkezinde yapılacaktır. Ulaşım bilgileri için lütfen tıklayınız. 

DiLGEM

Prof. Dr. Arzu İpek YÜKSELEN

1993 Hacettepe Üniversitesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlamıştır. Daha önce Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde görev yapmıştır. Şu anda Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında, Çocuk Gelişimi,Çocuk Edebiyatı, Yaratıcı Drama, Özel Gereksinimli Çocuklar, Erken Müdahale üzerine yapmış olduğu çalışmalar yer almaktadır. Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler kitabının yazarıdır.

Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL

 1989 yılında Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu’ndan mezun olmuş, 1992 yılında, aynı okulda Çocuk Gelişimi Anabilim dalında yüksek lisansını, 1997 yılında doktora programını tamamlamıştır. 2000 yılında yardımcı doçent, 2001 yılında doçent, 2008 yılında profesör unvanını almıştır. 2009 yılından beri Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Dilara Fatoş ÖZER

1983 yılında lisans Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde tamamlamıştır. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini, 1998 yılında ise Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) Anabilim Dalında da Doktora eğitimini tamamlamıştır. Şu anda ise Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları içerisine psikomotor gelişim, kapsayıcı beden eğitimi, özel eğitim, otizm spektrum bozuklukları ve motor beceri üzerine yapmış olduğu çalışmaları yer almaktadır.

Prof. Dr. Nurper ÜLKÜER

Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden 1974 yılında mezun olmuştur. 1975-83 yılları arasında, Londra Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü’nde eğitimine devam eden Ülküer, Eğitim Psikolojisi ve Karşılaştırmalı Eğitim alanlarında Mezuniyet Sonrası Diploması (Dip.Ed), Master (MA) ve Eğitim Doktorası (Ph.D.) derecelerini almıştır. Dr. Nurper Ülküer, 1984-90 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Öğretim üyeliği (Yrd. Doçent ve Doçent) ve Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Dr. Ülküer Akademik ve uygulamalı çalışmalarını, çocuk gelişimi alanında program geliştirme, ulusal politika ve stratejiler oluşturma ve kaliteli, profesyonel işgücü oluşturarak çocuk gelişim hizmetlerinin, bilhassa yoksul ve öncelikle ihtiyacı olan aile ve çocuklara ulaştırılması üzerine odaklamıştır.

Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN

1976 -1980 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümünde, 1980 -1983 yılları arasında lisans eğitimini tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aile Sağlığı Bölümünde yüksek Lisans, 1986 -1993 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Epidemiyoloji Doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırma Alanları, Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Diş Hekimliği, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Temel Bilimlerdir. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Fakültesinde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Pınar BAYHAN

1980 -1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1984 - 1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini, 1987 -1993 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırma alanları, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Okul Öncesi Eğitimdir. Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulunda 2002'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalışamaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt

1989 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2012 yılında Doçentlik unvanın aldı. Aynı yıl Çocuk hematoloji ve onkoloji birimlerinin birleştirilmesi nedeniyle çocuk hematoloji-onkoloji uzmanlığını aldı. 2019 Eylül ayında profesörlük görevine atandı. Halen Bahçelievler Bahçelievler Medikal Park Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Klinik Direktörlüğü ve Kök Hücre Nakil Ünitesi Direktör yardımcılığı görevini yürütmektedir. Mesleki üyelikleri ise şunlardır, Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği(TPOG), Türk Pediatrik Hematoloji Grubu Pediatrik KİT Alt Grubu, Uluslararası Pediatrik Onkoloji Grubu(SIOP), Avrupa Kemik İliği Nakil Grubu(EBMT).

Prof. Dr. Neriman ARAL

Hastanelerde Çocuk Gelişimcilerin Çalışma Ortamları ve Fiziksel Donanımı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden 1983 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 1986 yılında Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesinde ve Hacettepe Üniversitesinde doktora öğrenimine başladı. Ankara Üniversitesinde 1990 yılında, Hacettepe Üniversitesinde 1992 yılında doktorasını tamamladı. Cerebral Palsyli çocukların eğitim ve rehabilitasyonu ile ilgili bir merkezde 1983- 1986 yılları arasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalına 1987 yılında araştırma görevlisi, 1992 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı, 1995 yılında Doçent unvanını aldı, 2001 yılında Profesör kadrosuna atandı.Prof. Dr. Neriman ARAL 2017 - 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık görevini yürütmüştür. Halen Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Doç. Dr. Bedriye Tuğba KARAASLAN

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi lisans bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi yüksek lisans eğitimini, 2008 yılında ise yine aynı üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölümünde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Şu anda İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Dr. Reyhan EROL TAMER

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden mezun olmuştur. Uzmanlık Eğitimini 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimi dalında tamamlamıştır. Şu anda Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde Uzman Doktor olarak çalışmaktadır. Mesleki üyelikleri ise şunlardır, Türk Tabipleri Birliği AnkaraTabip Odası, Pediatrik Kardiyoloji Derneği, Neuropathy Association New York, Gelişimsel Pediatri Derneğidir.

Dr. Öğrt. Üy. Şebnem GÜMÜŞCÜ

Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi YO Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü’nde tamamlayan Şebnem Gümüşcü, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden yüksek lisansını, 1996 yılında ise doktora derecesini tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamlamıştır. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ders vermekte ve Güven Hastanesi Çayyolu Kampüs’te Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı/Özel Eğitim Uzmanı olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları, Özel Eğitim, Standart Gelişim Gösteren Çocukların Gelişim Değerlendirmesi, Özel Gereksinimli Çocukların Takibi, Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklar, Aile eğitimidir.

Program Akışı :

Hastanelerde Çocuk Gelişimci Olmak Panel ve Çalıştayı

8 Ocak 2022 Cumartesi

08.30-09.00 Kayıt
09.00-09.30 Açılış

PANEL PROGRAMI

09.30-12.30

Sağlık Alanında Çocuk Gelişimci Olmak Paneli

MODERATÖR:

Prof. Dr. Arzu İpek YÜKSELEN / Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

PANELİSTLER

Prof. Dr. Nurper ÜLKÜER

Çocuk Gelişimciler Dernek Başkanı/Üsküdar Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çocuğun Gelişimine Bütüncül Bir Yaklaşım ve Çocuk Gelişimcinin Rolü

Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Sağlık Sistemi İçinde Çocuk Gelişimciler

Prof. Dr. Pınar BAYHAN

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
Hastanede Çocuk Gelişimci Enerjisi

Prof. Dr. Ceyhun BOZKURT

Medical Park Hastanesi
Hastane Ortamında Eğitim

Dr. Reyhan EROL TAMER

Güven Hastanesi, Gelişimsel Pediatrist
Pediatrist Gözüyle Sık Karşılaşılan Gelişimsel Sorunlar

Dr. Öğrt. Üy. Şebnem GÜMÜŞCÜ

İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuğun Gelişimsel Değerlendirilmesi ve Aileye Verilen Destek
Yer: İstinye Üniversitesi, Topkapı Kampüsü, Kongre Merkezi

12.30-13.30 Öğle Yemeği

ÇALIŞTAY PROGRAMI

13.30-15.00

Çalıştay (1. Oturum)

1. Grup

Moderatör: Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi

Çocuk Gelişimcilerin Hastane Ekibindeki Yeri ve Hastanelerdeki Sorumlulukları

Yer: Kongre Merkezi

2. Grup

Moderatör: Prof. Dr. Dilara Fatoş ÖZER

Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Hastanelerde Çocuk Gelişimcilerin Mevzuat ve Yönetmeliklerde Yeri

Yer: Konferans Salonu 1

3. Grup

Moderatör: Prof. Dr. Neriman ARAL

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi

Hastanelerde Çocuk Gelişimcilerin Çalışma Ortamları ve Fiziksel Donanımı

Yer: Konferans Salonu 2

4. Grup

Moderatör: Doç. Dr. Tuğba KARAASLAN

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi

Gelişimsel Değerlendirme, İzlem ve Erken Müdahale

Yer: 701 Nolu Sınıf

5. Grup

Moderatör: Prof. Dr. Arzu İPEK YÜKSELEN

Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı

Çocuk Gelişimci, Aile ve Hastane Personeli ile İletişim

Yer: Senato Odası

15.00-15.30 Ara

Çalıştay (2. Oturum)

15.30-16.30

16.30-17.00 Raporlama-Ara

17.00-18.00 Rapor Sunumları

Yer: Kongre Merkezinde

18.00-19.00

Kapanış ve Teşekkür Belgelerinin Sunumu

 

SKU-