LSVT BIG Sertifika Kursu

 • Dr. Cynthia Fox, Ph.D., CCC‐SLP
 • 30/10/2020 02:15
 • CERTIFICATE
 • tr, en
 • Yüz Yüze Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

LSVT BIG Sertifika Kursu, Ergoterapistleri ve Fizyoterapistleri eğitmeye yönelik düzenlenen iki günlük kanıta dayalı yoğun bir uygulama yöntemini içerir. Temel tedavi yöntemlerinin prensipleri ve gerekçeleri, anahtar tedavinin elementleri, tedavi çıkarımlarının etki datası, tedavinin detayları ve pratik uygulamaları eğitim dahilindedir. Eğitimde anlatım, canlandırma ve vaka sunumları kullanılmaktadır. Program içeriği benzer sinirsel rahatsızlığa sahip bireylere uygulamayı ve böylece her bir hastaya özgü tedaviyi özelleştirmeyi de kapsar.

LSVT BIG Kursu Kapsamında;

Bu seminere kayıt olanlar basılı basılı materyaller, LSTV BIG yardım DVD'si ile birlikte iki günlük LSVT BIG eğitimi almakla birlikte seminer sonrası LSVT BIG kaynaklarının linklerine konu tekrarını sağlamak amacıyla 90 günlük ücretsiz online erişime (formlar, videolar, ders anlatımları) sahip olacaktır. Seminerin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda katılımcılar  LSVT Sertifikalı Uzmanlar listesinde ismen yer alacak, LSVT BIG Uygulayıcıları Facebook gurubuna katılma hakkı kazanacak ve klinik sorular için online uzman desteği alabilecektir. Bütün bunlara ek olarak LSVT BIG temel konularında aylık online eğitimler için erişim hakkı elde edilir ve LSVT BIG Uygulayıcılarına yönelik LSVT BIG üst düzey konularında aylık online webinar eğitimleri için ücretsiz erişim kazanılır.

Sertifika Aşamaları

 • İki gün sürecek LSVT BIG Sertifika Kursu'na kayıt yaptırın.
 • Programın tamamına katılın.
 • Başarılı olmak için %85 oranında doğru cevaplamayı gerektiren Sertifika Sınavına girin. Sınav iki günlük eğitimin sonunda gerçekleştirilecektir. Sınavda başarısız olan katılımcılar aynı sınava daha sonra çevrimiçi olarak girebileceklerdir.

Dr. Cynthia Fox, Ph.D., CCC‐SLP

Cynthia Fox, Ph.D., CCC-SLP received her doctorate degree in Speech and Hearing Sciences from the University of Arizona, Tucson. Her training included a focus in the areas of neuroscience and motor control. She is an expert on rehabilitation and neuroplasticity and the role of exercise in the improvement of function consequent to neural injury and disease. She has over 25 years of experience working in collaboration with expert colleagues conducting efficacy research on Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD®) in people with Parkinson’s disease (PD), as well as studying the underlying mechanisms of speech disorders in PD. Dr. Fox is a world leader in administration of LSVT LOUD speech treatment. She was the first to apply LSVT LOUD to disorders other than PD (e.g., multiple sclerosis) and pioneered the application to pediatric populations including children with cerebral palsy and Down syndrome. Dr. Fox worked closely on the development of a physical and occupational therapy program, LSVT BIG®, that was modeled after the LSVT LOUD speech treatment protocol. Dr. Fox has numerous publications in these areas of research and has presented extensively nationally and internationally. Dr. Fox is a Chief Executive Officer and Co-Founder of LSVT Global, Inc.

Cynthia Fox, Ph.D., CCC-SLP, doktora derecesini Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nden Konuşma ve İşitme Bilimleri alanında aldı. Eğitimi, sinirbilim ve motor kontrol alanlarına odaklanmayı içeriyordu. Rehabilitasyon, nöroplastisite ve egzersizin; nöral yaralanma ve hastalığa bağlı fonksiyonların iyileştirilmesindeki rolü konusunda uzmandır. Parkinson hastalığı  olan kişilerde Lee Silverman Ses Tedavisi (LSVT LOUD)® üzerine etkinlik araştırması yapan uzman meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışmanın yanı sıra Parkinsonda konuşma bozukluklarının altında yatan mekanizmaları inceleyen 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Dr. Fox, LSVT LOUD konuşma tedavisinin yönetiminde dünya lideridir. LSVT LOUD'u Parkinson dışındaki bozukluklara (örneğin, multipl skleroz) uygulayan ilk kişi oldu ve serebral palsili ve Down sendromlu çocuklar da dahil olmak üzere pediatrik popülasyonlara uygulamaya öncülük etti. Dr. Fox, LSVT LOUD konuşma tedavisi protokolünden sonra modellenen bir fiziksel ve mesleki terapi programı olan LSVT BIG'in® geliştirilmesi üzerinde yakından çalıştı. Dr. Fox'un bu araştırma alanlarında çok sayıda yayını vardır ve ulusal ve uluslararası alanda kapsamlı sunumlar yapmıştır. Dr. Fox, LSVT Global, Inc.'in İcra Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağıdır.

Seminer Çıktıları

Ergoterapistler ve Fizyoterapistler bu eğitimi tamamladıktan sonra;
 • LSVT BIG tedavi yöntemine mahsus olan 3 paradigmayı tanımlayabilirler.
 • Parkinson hastaları ile çalışırken tek hedef genliği için gerekçe sunabilirler.
 • LSVT BIG içeriğinde kullanılan ve aktiviteye bağlı nöroplastisiteye etkili 3 temel prensibi doğruca tanımlayabilirler.
 • LSVT BIG uygulamasının Parkinson hastalarına faydasını ve etkinliğini tartışabilirler.
 • Günlük Azami Hareketlerin her birini kavrarlar.
 • Günlük Azami Hareketler için doğru performans tekniklerini tanımlayabilirler.
 • Farklı hasta öykülerine ve farklı seviyedeki Parkinson hastalarına LSVT BIG tedavisinin nasıl uyarlanabileceğini kavrarlar.
 • LSVT metoduna has 5 özgün tekniği sıralayabilirler.
 • Bileşenlerin İşlevsel Görevleri ile Hiyerarşi Görevleri ve Nakil Görevlerinin farkını bilirler.
 • Bileşenlerin İşlevsel Görevleri ile Hiyerarşi Görevleri ve Nakil Görevlerinin amaçlarını tanımlayabilirler.
 • LSVT BIG örnek tasnifi yapabilirler.
 • Hasta mülakatları, bulguları, uyarlanılabilirlik testleri ve standartlaştırma sonuçları gibi dataları LSVT BIG programının hastalar üzerindeki faydaları açısından sentezleyebilirler.
SKU-909