Palin PCI Sertifika Programı

 • Kevin Paul Fower
 • 07/12/2020 01:00
 • CERTIFICATE
 • tr, en
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim (PEÇE) terapisi kekemelik için geliştirilmiş bir erken müdahale yaklaşımı olmakla birlikte hem başka dil ve konuşma bozuklukları olan çocuk ve yetişkinlerle hem de böyle sorunları olmayan yetişkinlerle (eğitim personeli gibi) kullanılmaktadır. Bu eğitimde öğretilen ve başka alanlara aktarılabilecek beceriler arasında anne-babayı değerlendirme ve terapi sürecine dahil etme, anne-babalarla karmaşık ve de hassas konuların konuşulabilmesi, ebeveynlerin özgüvenlerini ve sahip oldukları becerileri iyileştirmek için video-dönüt yönteminin kullanılması ve duygusal ya da davranışsal konular gibi daha geniş kapsamlı çocuk yönetimi konularının anne-babalarla anlatılması gibi beceriler yer alır. Bu becerilerin tümü çok geniş bir yelpazedeki klinik ortamlara ve vaka profillerinde uygulanabilirdir.

NOT: Çalıştay esnasında uygulama ve tartışmaya zaman ayırmakla birlikte Michael Palin Centre’da kaydedilen terapi videolarından da destek alınacaktır.

Kevin Paul Fower

2009 yılından beri The Michael Palin Center’da çalışmaktadır ve görev tanımı kekeleyen çocuklar, gençler, yetişkinler ve bunların aileleri ile çalışmayı kapsamaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası eğitim programlarında çalışmakta ve bu günlerde, terapi sürecinde nelerin değiştiğini incelediği iki araştırmayı basıma hazırlamaktadır. Aynı zamanda RCSLT (Royal College Dil-Konuşma Terapistleri) Araştırma Şampiyonlarından (Research Champion) biri olan Kevin FOWER, Ulusal Akıcılıkta Klinik Mükemmellik Ağında (National Fluency Clinical Excellence Network) koordinatörlük yapmaktadır.

Mesleki Üyelikler

Royal College of Speech and language therapists Üye Numarası: RC0023264
Health Care ProfessionsCouncil Üye Numarası: SL20975

Akademik Hayat

​2014–2016 Research Masters in Applied Research in Human Communication Disorders, University College London,UK
2004–2006 Post-Graduate Diploma in Speech and Language Therapy City University London,UK

Mesleki Deneyim

​2009–devam eden The Michael Palin Centre for Stammering, London,UK
2007–2009 Early Years Speech and Language Therapy Service, Islington, London,UK

Diğer Mesleki Roller

​2016–devam eden Honorary Research Assistant, Division of Psychology and Language Sciences, University College London,UK
2016–devam eden Study Day Coordinator, National Dysfluency Clinical Excellence Network,UK

Konferans Sunumları

Eylül 2017 Kekeleyen çocukların anne-babalarından neler öğrenebiliriz?’ Oxford Dysfluency Conference, Oxford,UK
Eylül 2017 Kekemelik ve COM-B modeli: Terapi sonrası iletişim davranışındaki değişikliklere dair anne-babaların görüşleri’
Royal College of Speech and Language Therapists Conference Glasgow, UK
Haziran2018 Palin PCI: Ebeveyn-Çocuk Etkileşimİ: XXXI Congreso Internacional de AELFA-IF, Granada, Spain
Haziran2018 Değişim ve COM-B modeli: Değişime yol açan faktörleri keşfetmek’: Joint World Congress, Hiroshima, Japan
Eylül 2019 "Değişim nedir? Kekeleyen gençler üzerinde yoğun grup terapisinin etkileri’: Royal College of Speech and Language Therapists Conference Birmingham, UK

Seminer Çıktıları

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;
 • Kekeleyen çocukların ne tür bakım/sağlık seçeneklerinden yararlanabileceklerini belirlemek için kullanılan tarama aracını anlayacaklardır.
 • 7 yaşından küçük ve kekeleyen çocuklar için kullanılan bir değerlendirme protokolünü tanıyacaklardır.
 • Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim terapisinin yapı ve içeriğini öğreneceklerdir.
 • 7 yaşından küçük kekeleyen çocukların değerlendirilmesi ve terapisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklardır.

Program Akışı

1. GÜN

 • Çok-Faktörlü Bir Kekemelik Modeli
 • Kısa bir alanyazın güncellemesi—kekemeliğe etki eden faktörlerle ilgili son çalışmalar; kekeleyen küçük çocuklarda risk faktörleri; etkileşim türleri & kekemelik
 • Dil-Konuşma bozukluğunun kalıcı olmaya ne kadar yatkın olduğuna ve de uygun bakım/tedavi seçeneklerine karar vermek için kullanılan bir tarama aracı
 • Çocukların Değerlendirilmesi – kısa bir kekemelik ölçümü
 • Vaka öyküsü alma, çocuğun kekemeliğini etkileyen faktörleri ve çocuğa özgü ihtiyaçları belirleme

2. GÜN

 • PALIN Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi İlkeleri
 • PALIN PCI: Etkileşim Stratejileri—ebeveyn-çocuk etkileşimi terapisinde video kullanımı
 • PALIN PCI: Aile Stratejileri—özgüven artırma, sıra alma, duygu yönetimi
 • Ebeveyn paketlerini de kullanarak anne-babalarla işbiriliği içerisinde çalışma becerileri
 • PALIN PCI çalışmalarının etkililiğinin kısaca özetlenmesi

3. GÜN

 • PALIN PCI: Doğrudan akıcılık terapisi de dahil Çocuk Stratejileri
 • Eşlik eden dil ve konuşma bozukluklarının yönetimi
 • Bakım Seçenekleri: 7 yaş altı kekeleyen çocuklara hizmet sunulması
 • Eylem Planı Oluşturmak

SKU-893