Sözcük Dağarcığını Geliştirmek İçin Etkin ve Kapsamlı Bir Terapi Yaklaşımı

 • Prof. Dr. Celeste Roseberry-McKibbin, Ph.D., CCC-SLP
 • 02/06/2020 14:00
 • CERTIFICATE
 • tr, en
 • Online Seminerler
+KDV

Bu seminerle ilgili detaylı bilgi almak ve bir sonraki seminer için yerinizi ayırtmak için aşağıda yer alan iletişim formunu kullanarak DİLGEM uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Paylaş Paylaş

Dil bozukluğu ve Otizm Spektrum Bozukluğu, Zihinsel Engellilik gibi diğer teşhisleri olan çocuklar genellikle kelime dağarcığında büyük eksikliklere sahiptir. Bu kelime dağarcığı eksikliği, yazılı ve sözlü dil becerilerini olumsuz yönde etkileyerek, ömür boyu sürebilecek akademik ve sosyal zorluklara neden olur. Bu atölye, kelime dağarcığı eksikliği olan bebeklik dönemindeki çocuklardan gençlere kadar spesifik, kanıta dayalı uygulama yöntemleri ve materyallerini tartışmaktadır. Müdahale; araştırmaya dayalı, pratik, uygulamalı bir yaklaşım ile derinlemesine ele alınmaktadır.

Prof. Dr. Celeste Roseberry-McKibbin, Ph.D., CCC-SLP

Celeste Roseberry-McKibbin doktora derecesini Nortwestern Üniversitesinden almıştır. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Sacramento'da İletişim Bilimleri ve Bozuklukları profesörüdür. Roseberry şu anda San Juan Birleşik Okul Bölgesi'nde yarı zamanlı bir dil ve konuşma patologudur ve okul öncesi eğitimden lise öğrencilerine kadar danışanlarına doğrudan hizmet vermektedir. Egitim ve tıp ortamında okul öncesi çocuklarndan geriatrik hastalara kadar çok çeşitli danışanlarla çalışmıştır.

Dr. Roseberry’nin öncelikli araştırma alanları, iletişim bozukluğu olan kültürel ve dilsel olarak farklı öğrencilerin değerlendirilmesi ve tedavisi, ayrıca düşük gelirli öğrencilere hizmet sunumudur. 16 kitap dahil 70'in üzerinde yayını vardır ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 370'den fazla sunum yapmıştır. Roseberry, ASHA üyesidir ve ASHA’nın ‘Recognition for Special Contributions in Multicultural Affairs’ Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Yoksulluk içindeki çocukların okuryazarlık becerilerini geliştirme konusundaki gönüllü çalışmaları nedeniyle ulusal başkanlık Daily Point of Light Award ödülünü almıştır.

Seminer Çıktıları

Bu seminerin katılımcıları aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaktır;
 • Kelime dağarcığı terimini tanımlama ve kelime dağarcığının çocukların sözlü ve yazılı dil becerileri üzerindeki önemini açıklama.
 • Bebeklerin ve küçük çocukların bakım verenleri için çocukların kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik pratik aktiviteler listeleme.
 • Okul öncesi çağdaki çocuklar (3-5 yaş) için kelime dağarcığı becerilerini geliştirici pratik müdahale faaliyetlerini ve materyallerini açıklama.
 • Okul çağındaki çocuklarda (6-12 yaş) sözlü ve yazılı kelime dağarcığı becerilerini geliştirmek için pratik müdahale etkinliklerini ve materyallerini özetleme.
 • 1., 2. ve 3. seviye kelime dağarcığı arasındaki farkların ayrımını yapma.
 • Okul çağındaki öğrencilere 2. seviye kelime dağarcığı kelimelerini öğretmek için özel yöntemleri açıklama.
 • Risk altındaki genç öğrencilerin kelime becerilerini zenginleştirmek için fikirler formüle etme.
 • Kelime hazinesinin sağlam ve derin bir şekilde öğretilmesine yönelik tematik yaklaşımı açıklama.
 • Her yaştan çocuklar için kelime becerilerini zenginleştirmeye yönelik ayrıntılı bir hedefler hiyerarşisi oluşturma.

Program Akışı

 • Kelime Dağarcığı Gelişiminin Temelleri: Gelişimsel Bir Yaklaşım
 • Bütüncül Stratejiler Yaklaşımına Giriş: Derin ve Genişletilmiş Anlamsal Ağları Geliştirmek için Çoklu Maruz Kalma ve Aktif Katılım
 • Bebek ve Küçük Çocuklarda Kelime Dağarcığını Geliştirmek için Pratik Stratejiler: Bilimsel Temelli Bir Yaklaşım (İzleyici Katılımlı Faaliyetler, Videolar)
 • Okul Öncesi Çocuklarda Kelime Dağarcığı Gelişimini Desteklemek için Pratik Stratejiler: Sözel ve Okuryazarlık Öncesi Dil Becerileri (İzleyici Katılımlı Faaliyetler, Videolar)
 • Okul Öncesi Çocuklarda Kelime Dağarcığı Gelişimini Desteklemek için Pratik Stratejiler (Devam)
 • İlkokula Geçiş: Sözel ve Okuryazarlık Kelime Dağarcığı ve Dil Becerileri Gelişimini Hedefleyen Müdahale Faaliyetleri
 • Örnek Vaka İncelemeleriyle Küçük Grup Etkinlikleri (İzleyici Katılımı)
 • Okul Çağındaki Çocuklarda Sözel Kelime Dağarcığı Becerilerini Geliştirmek İçin Araştırmaya Dayalı Hiyerarşik Stratejiler (İzleyici Katılımlı Faaliyetler, Videolar)
 • Okul Çağındaki Çocuklar ve Gençler için Sosyal Kelime Dağarcığı Gelişimi: Zihin Teorisi İlkelerinin Uygulaması
 • Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıf Kelime Bilgisi ve Dağarcığı: Okul Müfredatıyla BağlantI (İzleyici Katılımlı Faaliyetler, Videolar)
 • Okul Çağındaki Çocuklarda Morfolojik, Fonolojik ve Yazılı Farkındalığı Artırarak Kelime Dağarcığı Geliştirmek İçin Müdahale Stratejileri (İzleyici Katılımlı Faaliyetler)
 • Aralıklı Çalışma, Aktarma ve Aile Katılımı İlkeleri

SKU-887