Kabul ve Kararlılık (ACT) Terapi Eğitimi Başlangıç Modülü Birinci Gün 22/06/2022 19.00-22.00

Geri dön:Kabul ve Kararlılık (ACT) Terapi Eğitimi Başlangıç Modülü