VitalStim Terapisi Sertifika Programı: Pediatrik Yutma Bozuklukları Birinci Gün 15/01/2022 10.00-20.30

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:VitalStim Yetişkin ve Pediatrik Yutma Bozuklukları Terapisi Sertifika Programı