Yürütücü İşlevler: Çoklu Bağlam Yaklaşımı 1. Gün 17/10/2022 20.00-23.00

Lütfen derse başlamadan önce seminer kaydolun.

Geri dön:Yürütücü İşlevler: Çoklu Bağlam Yaklaşımı