Beyin Yaralanmaları için Özel Eğitim

Beyin Yaralanmaları için Özel Eğitim

Travmatik beyin hasarı (TBI) olan çocuklar, ebeveynler ve özel eğitimciler için benzersiz zorluklar sunarlar. Travmatik beyin hasarı bir tanı kategorisi olarak dahil edilir ve beyin hasarı olan öğrenciler özel eğitim ve ilgili hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Yaralanma derecesine bağlı olarak, öğrencilerin ihtiyaçları değişmektedir. Ayrıca, bir öğrencinin beyin hasarı meydana gelmeden önce bir öğrenme zorluğu varsa, öğrencinin bu öğrenme zorluğu  muhtemelen daha sorunlu bir hale gelecektir.

Travmatik Beyin Hasarı için Özel Eğitim Hizmetlerinin Koordinasyonu

Ebeveynlerin ve okullarda bulunan sağlık uzmanlarının ile birlikte çalışmaları çok önemlidir, çünkü öğrenciler beyin hasarından sonra okula geri dönmek zorundadırlar. Öğrencinin başarılı bir geçiş yapmasına yardımcı olmak için, okulun gerekli destekleri zamanında yapması gerekmektedir.

Ebeveynler, öğrencinin sağlık uzmanları ve terapistlerinden gelen değerlendirme ve terapi bilgilerini okul bölgesindeki özel eğitim yöneticileri ve okul müdürü ile paylaşarak, okulda gereken hazırlıklara yardımcı olabilirler. Bu, özellikle okul personelinin çocuğun okula bir beyin hasarı ile dönmeden önce ihtiyaçlarını karşılamak için eğitime ihtiyaç duyduğu durumlarda önemlidir.

Travmatik Beyin Hasarı Belirtileri ve Davranışları Nelerdir?

Hasarın ciddiyetine ve beynin hangi kısmının yaralandığına bağlı olarak, bu yaralanmalara sahip öğrenciler hafif ila ağır bir dizi semptom gösterecektir. Sık karşılaşılan sorunlar şunları içermektedir:

  • Hiperaktivite ve aşırı dürtüsellik
  • Duygudurum dalgalanmaları ve meydan okuyan davranışlar
  • Bellek ve iletişim sorunları
  • İnhibisyon eksikliği
  • Sosyal olarak uygunsuz dil kullanımı
  • Davranışlarını tanıyamama, rahatsız edici veya uygunsuz davranışlar
  • Depresyon
  • Odaklanma veya dikkat konusunda sorunlar
  • Fiziksel problemler

Beyin yaralanmaları olan öğrenciler, farklı bir durumları yokmuş gibi görünseler de, iç beyin yaralanmaları gerçekleşebilir ve bu durum zamanla düzelebilir veya düzelemeyebilir. Sonuç olarak, yukarıda sıralanan davranışlar öğretmenler ve ebeveynler tarafından basit davranış problemleri olarak görülmemelidirler.

Araştırmalar beyin hasarından sonraki ilk yılın öğretim hizmetleri ve terapiler açısından en önemli dönem olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar en önemli iyileşmenin bu dönemde gerçekleştiğine ve öğrencinin gelecekteki rehabilitasyonu için kritik bir dönem olduğuna inanıyorlar.

Beyin Hasarı ve Öğrenme Zorluğu Olan Öğrenciler – Özel Eğitim Programı Planlaması

Beyin yaralanmaları ve ilgili öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için etkili bir Bireysel Eğitim Programı (BEP) geliştirmek için, mevcut tüm tıbbi verileri gözden geçirilerek ve kapsamlı bir bireysel değerlendirme yapılarak çocuk hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak önemlidir.

Değerlendirme, akademik değerlendirmeleri içeren zeka testi, okuma, yazma ve matematik başta olmak üzere, uyarlanabilir davranış becerilerinin değerlendirilmesini, sorunlu davranış derecelendirme ölçeklerini, gelişimsel ve sosyal aşamaların değerlendirilmesini, dil ve konuşma değerlendirmesini ve ergoterapi değerlendirmesini içermelidir. Öğrencilerin yürüme veya büyük vücut hareketleri gibi kaba motor problemleri olduğu durumlarda, fizik tedavi değerlendirmesi de gerekecektir.

Beyin Hasarı ve Öğrenme Zorluğu Olan Öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

Ebeveynlerden, okul öğretmenlerinden, özel eğitim öğretmeninden ve değerlendiricilerden oluşan bireysel bir eğitim programı geliştirme ekibi, çocuğun bulgularını tartışmak ve bir terapi plan geliştirmek için bir araya gelmelidirler.

Eğer mümkünse, çocuk hastaneye yatırılırken çocuğu tedavi eden tıp profesyonellerinin bu ekibe dahil edilmesi yararlı olabilir. Doktorlar ekibin içinde yoksa, raporlarının kopyalarını ekip için toplantıya getirin.

Bu bilgilerle donanmış ekip, çocuğun mevcut yeteneklerini belirleyebilir ve uzun vadeli hedefler ve kısa vadeli hedefler geliştirebilir. Ekip ayrıca bu hizmetlerin sunulması için en iyi yolu ve öğrenci için en az kısıtlayıcı ortamı belirleyebilir. Ekibin esnek kalması ve öğrencinin beklenmedik her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır olması çok önemlidir. Bazı durumlarda, çocuk eğitim ortamına girene kadar ekibin belirli türden sorunları önceden tahmin etmesi mümkün değildir.

Bazen başlangıçta daha yoğun yardım sağlamak ve çocuk yardımsız başarabilme ve işlevini yerine getirebildiğini gösterdiğinden bu destekleri kaldırmak gerekir. Muhtemelen öğrenciye hizmet etmede karşılaşılan en önemli zorluk davranış yönetiminde olacaktır. Öğrencilerin huzursuz olmaları, odaklanamamaları ve hiperaktif olmaları muhtemeldir. Ergenler arasında, tipik genç davranışlarının daha yoğun formlarını görmek yaygındır. Riskli davranışlar, kişisel güvenliğe ve diğer insanların güvenliğine saygısızlık, uygunsuz ve kamusal cinsel davranış ve konuşma meydana gelebilir. Personel için eğitim ve ek destek sağlanması, öğrencinin başarısi için en büyük fırsata sahip olmasını sağlayacaktır.

Kaynakça: https://www.verywellfamily.com/special-education-for-brain-injury-2162676