İnme Sonrası Konuşma Terapisi

İnme Sonrası Konuşma Terapisi

İnme geçiren kişilerin yaklaşık üçte biri inme sonrası afazi gelişir.  İnme sonrası konuşma, anlama, okuma ve yazmayı içerebilen dil ve iletişim güçlükleri ortaya çıkabilir.

Okuduğunu anlamada yaşanan zorluklar, afazi olan insanlar için oldukça yaygındır. Edinilmiş okuma bozukluğuna bazen “okuma yitimi” denmektedir. Diğer beceriler gibi, okuma becerileri de kişiden kişiye değişmektedir. Bazı insanlar okunan dili konuşmayı, anlamaktan daha kolay bulabilir; ancak bunun tersi durumlarda geçerli olabilir.

 

İnme Sonrası Dil Anlama Zorluğu

Afazi olan herkes okumakta zorlanmamaktadır. Okuduğunu anlama, genellikle konuşulan dili anlama düzeyindedir. Bozukluk seviyesi hafiften, şiddetli seviyelere kadar değişebilir. Örnekler:

 • Çok az veya hiç bozulma olmaması: Okuduğunu anlama sağlamdır. Okuma, afazi öncesi durumdan daha yavaş olabilir. Karmaşık bilgiler daha zorlayıcı olabilir. İletim ve Anomik afazide görülme olasılığı yaygındır.
 • Hafif bozulma olması: Temel okuma bozulmamıştır, ancak uzun metinleri okumada muhtemelen zorluklar görülmektedir. Karmaşık yapıya sahip cümleler de zorlayıcı olabilir.
 • Orta derecede bozulma olması: İfadeler veya kısa cümleleri okuma yeteneği korunmuştur. Basit cümleleri okumak oldukça kolaydır. Ana kelimeler veya içerik kelimeleri muhtemelen en kolay olanlardır. Cümle yapısı ve “işlev” sözcükler (makaleler, bağlaçlar, vb.) zorlayıcıdır.
 • Şiddetli bozulma olması: Bilinen, basit kelimeleri okuyabilme olabilir veya okuma yeteneği tamamen hasarlanmış olabilir. Wernicke ve Global afazide görülme olasılığı yaygındır.

 

Okuduğunu Anlama Bozukluğu Belirtileri

 • Bilinen kelimeleri tanıyabilme, ancak kelimeleri harf harf çıkaramama.
 • Okunanları özetleme ve / veya hatırlama güçlüğü
 • Benzer kelimeler karıştırılabilir (örn. arı ve ayı)

Okuduğunu anlamadaki bozukluklar sinir bozucu olabilir. Okuma becerileri genellikle zaman ve uygulamalar ile birlikte gelişmektedir. Birçok kişi, kelimeleri duyabilmeleri ve aynı anda okuyabilmeleri için metin-konuşma programlarının kullanılmasını yararlı bulmaktadır. Dil ve konuşma terapisti (DKT), okuma becerileriniz üzerinde çalışmanıza yardımcı olabilecek diğer stratejileri ve terapi aktivitelerini önerebilir.

 

İnme Sonrası Dil Becerilerinin Geri Kazanılması

Dil ve konuşma terapisi, iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olacaktır.

Daha yüksek yoğunluklu dil ve konuşma terapisinin (gittikçe daha uzun seanslar) daha büyük ve daha hızlı gelişmeler sağlama olasılığı daha yüksektir.

İyileşme planınızın ayrıntılarıyla proaktif olun:  dil ve konuşma terapisinin sizin için uygun olup olmadığını ve finansal yardım seçeneklerini öğrenin.

İnme geçirme travmatik bir deneyim olabilir. Tedavi için hastaneye gitmek söz konusu olduğunda zamanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Ancak birçok insan için, ilk olaydan sonra iyileşme, felcin neden olduğu kayıp işlevi geri kazanmak için daha uzun bir iyileşme ve rehabilitasyon döneminin sadece başlangıcıdır.

İnme geçiren tüm insanların en az üçte biri için iyileşme, iletişimle ilgili sorunları içerir. “Afazi”, genellikle bir felçten kaynaklanan konuşma, dinleme ve anlama, okuma ve yazma sorunları dahil olmak üzere dil zorlukları için kullanılan bir terimdir. İletişim becerilerinin bir kısmı veya tamamı farklı derecelerde etkilenebilir. Hastalar ve yakınları için, zaten zor bir duruma başka bir hayal kırıklığı ve endişe katmanı ekleyebilir.

Neyse ki, çoğu insan dil ve iletişim becerilerini geri kazanıyor, ancak yeteneklerini geri kazanma oranları – ve tam bir iyileşme sağlayıp sağlamadıkları – kişiye bağlı olarak değişiyor. Bazıları için bu yavaş ve belirsiz bir tırmanış ve sürece yardımcı olabilecek her şey memnuniyetle karşılanıyor. Burada dil ve konuşma terapisi önerilen bir seçenektir.

Son zamanlarda yapılan bir sistematik incelemede, afazili 3000’den fazla kişiyi içeren 57 randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarını inceledi. Araştırmaların yaklaşık yarısında, dil ve konuşma terapisi sunulan katılımcılar, özel veya resmi dil yardımı almayan kontrol gruplarıyla karşılaştırıldı . Diğer çalışmalar, dil ve konuşma sosyal destek veya uyarımla (yani, yapılandırılmış, standart bir şekilde değil, iletişim becerilerini uygulama fırsatları) veya dil ve konuşma terapisinin farklı türlerini ve yoğunluklarını karşılaştırdı.

Araştırma kanıtları, dil ve konuşma terapisinin inme sonrası dil ve iletişim becerilerini geliştirmenin etkili bir yol olduğunu göstermektedir. Hiç terapi olmayanlara kıyasla oldukça iyidir, ancak birçok çalışma katılımcısı daha az yapılandırılmış programlardan erken çekildikleri için sosyal destek ve teşvik gibi diğer yaklaşımlarla karşılaştırma yapmak zordu.

Kanıtlar ayrıca, örneğin daha fazla seans ve / veya daha uzun bir süre için “yüksek yoğunluklu” dil ve konuşma terapisinin daha büyük ve / veya daha hızlı gelişmelere katkıda bulunabileceğini ileri sürdü.

Dil ve konuşma terapisi, inme iyileşmesinin değerli bir parçası olsa da, bazı insanlar, özellikle kentsel alanlar dışında dil ve konuşma terapistlerine kolay erişemeyebilir ve – nerede yaşadığınıza ve sağlık bakım planınıza bağlı olarak – masraflar karşılanmayabilir. İnme sonrası iyileşme planınız konusunda çok aktif olun: dil ve konuşma terapisinin sizin için uygun olup olmadığını ve finansal yardım seçeneklerini öğrenin.

Felçten kurtulma, etkilenen kişinin yanı sıra aile ve arkadaşlar açısından sabır, sebat ve anlayış gerektirir. Bu arada, afazi durumu daha da zorlaştırsa bile, bu iletişim hatlarını açık tutmak önemlidir.

 

Anlama Bozukluğu Olan Kişiler İçin İpuçları

Tanıdığınız birinin inme sonrası dil anlamada bir bozukluğu varsa, yardımcı olabileceğiniz bazı yollar şunlardır:

 • Yavaş ama tipik bir ses seviyesinde konuşmak
 • Cümleleri kısa ve basit tutmak
 • Cümle başına sadece bir fikir veya düşünce iletmek
 • Arka plan gürültüsünü en aza indirmek, yani sessiz bir alanda konuşmak.
 • Anlayışı geliştirmeye yardımcı olmak için aynı anda çeşitli iletişim araçlarını; jestleri, çizimleri, resimleri ve videoları kullanmak.
 • Sabırlı ve iletişime devam etmek için ısrarcı olmak.

 

Kaynakça

Bu makale McMaster University ve Aphasia kaynak alınarak yazılmıştır.