Kekemeliği Olan Okul Öncesi Çocukların Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar Nelerdir?

Kekemeliği Olan Okul Öncesi Çocukların Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar Nelerdir?

Kekemeliği Olan Okul Öncesi Çocuklar ve Tedavi Yaklaşımları

Kekemeliği olan okul öncesi çocukların tedavisiyle ilgili diğer çeşitli blog yazılarımda, klinik tedavi uzmanları için mevcut olan bazı farklı tedavi yaklaşımları hakkında yorumlarda bulundum. Dikkat çektiğim kilit noktalardan birisi de, konu kekeme olan küçük çocukları tedavi etmek olduğunda seçeneklerimizin olduğudur.

Bazı insanlara bu konuda tek bir yaklaşımın öğretildiğini öğrendim. Bu durum kaygı verici, çünkü farklı yaklaşımların farklı çocuklar özelinde fayda sağlaması muhtemeldir. Tercihen, her bireyde aynı yaklaşımı kullanmak yerine, çocuğa ve aileye özel bir yaklaşım kullanırız. (Bu yöntem, KDU yöntemiyle tutarlı değildir.)

Kısaca, kekeleyen küçük çocuklar için sunulan birkaç yaklaşıma hızlıca bir göz atalım:

Lidcombe Programı

Avustralya’da geliştirilen Lidcombe Programı, ebeveynlerin çocuğun akıcı konuşmasını desteklemeyi ve çocuğun kekeme konuşmasını düzeltmeyi öğrenmelerine yardımcı olan bir edimsel koşullama tedavi programıdır. “Güzel ve sakin bir konuşmaydı” tarzında övgülerle desteklendirilir, düzeltmeler ise “sakin bir şekilde yinele” gibi basit hatırlatmalar şeklinde yapılır.

Lidcombe Programı, tedavi programının uygulandığı birçok çocuğun gerçekten de kekemelikten çabucak kurtulduğunu gösteren geniş bir literatür tarafından desteklenmektedir.

RESTART DCM Programı

Hollanda’da geliştirilen RESTART DCM Programı, talepler ve kapasiteler modeline dayanmaktadır. Daha akıcı konuşmayı desteklemek için kapasitelerini geliştirmeye çalışırken, çocuğun konuşmasına yönelik talepleri azaltmak için büyük ölçüde daha dolaylı araçlar kullanır.

RESTART DCM, Lidcombe Programıyla birlikte randomize bir kontrollü çalışma yoluyla incelendi ve iki programdan elde edilen sonuçlar temelde aynıydı. (Bu sebeple Lidcombe Programının en iyi ya da yegane KDU yaklaşımı olduğunu söyleyen birinin, konuyla ilgili mevcut bilimsel çalışmalardan haberdar olmadığı anlamına gelir.)

Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi

Londra’da geliştirilen Palin Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Terapisi, daha dolaylı yaklaşımın diğer bir örneğidir. Ebeveynlerin çocuğun çevresindeki stres etkenlerini belirlemelerine yardımcı olmasını ele alır (yalnızca iletişimsel stres etkenlerini değil, aynı zamanda çocuğun iletişim güçlüklerine sebep olabilecek ailevi stres etkenlerini de içerir).

Konuşma akıcılığını kolaylaştıran çevresel değişiklikler keşfedilirken, ebeveynlere düzenli olarak çocuklarla etkileşimde bulunabilecekleri “özel zamanlar” geçirmeleri öğretilir. Palin Programının etkililiğini gösteren birkaç çalışma olmasıyla birlikte daha fazlası da yürütülüyor.

Early Childhood Stuttering Therapy adlı kitabımızda, Nina Reardon-Reeves ve ben, küçük çocukların tedavisine yönelik kapsamlı bir yaklaşım olarak tanımladığımız meseleyi açıklıyoruz. Bu mesele, 2006 yılında meslektaşlarım Craig Coleman ve Dave Hammer ile birlikte yazdığım, ASHA dergisinin, Language, Speech, and Hearing Services in Schools makalesinde anlattığım, kısmen aile odaklı yaklaşımı esas almaktadır. Kitapta, makaledeki düşüncelerimizi detaylandırarak anlatıyoruz.

Terapi yaklaşımı hem daha dolaylı unsurları hem de daha açık unsurları içinde barındırır. Çevresel talepleri azaltarak çocukların akıcılığını artırmalarına yardımcı olmaya odaklanır, gerektiğinde akıcılığı artırmak için stratejiler kullanır. İletişim becerilerinin ve kekemeliğin tedavisi yolunda; sağlıklı, uygun tutumlar geliştirmeye çalışır.

Bunlar, küçük çocukların kekemeliğin üstesinden gelmeleri yolunda etkili olduğu görünen, mevcut yaklaşımların sadece birkaç örneği. Açıkçası, söylenecek daha çok şey var. Onlar da başka bir blog yazısının konusu olacak…

Kaynak:

Makalenin orjinaline bu internet sitesinden erişim sağlayabilirsiniz.

Çeviren: Furkan Kaya

Yazan: J. Scott Yaruss  

J. Scott Yaruss İletişim Bilimleri ve Bozuklukları Profesörü, 25 yıldan fazla klinik deneyime sahip pratik bir konuşma dili patoloğu ve akıcılık bozukluklarında kurul onaylı bir uzmandır. Konuşma dili patologlarının kekemelik ile yaşayan insanlara anlamlı ve kalıcı destek sağlama yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla 2017 yılında MSU fakültesine katıldı.